Newsletter abonnieren

Demografický vývoj mnění permanentně požadavky na sociální služby, ošetřovatelskou praxi a veškeré formy péče. Zástupci politických stran, zřizovatelé sociálních služeb, rehabilitační centra a domácí péče jsou postaveni před nové úkoly a výzvy, jako jsou například snížené finanční dotace, změny v kvalifikaci personálu, změny kompetencí….

Mezinárodní veletrh integra® pořádaný ve dnech 22. - 24.4.2020 v Horním Rakousku, v krásném historickém městu WELS,  se věnuje těmto změnám a  přináší nové impulsy pro zlepšení kvality života  klientů a jejich rodinných příslušníků, včetně těch , kteří poskytují sociální a zdravotnické služby.

245 vystavovatelů na ploše 14 000 m²  představí inovační produkty ze světa rehabilitace, péče a techniky. 
Veletrh doprovází velmi zajímavý vzdělávací program , který je naplněn aktuálními a odbornými informacemi z ošetřovatelské a rehabilitační praxe. Primární fokus je zaměřen na zapojení rodinných příslušníků do péče.